3D SLIKANJE ČELJUSTI

3D SLIKANJE ČELJUSTI

Kaj pomeni tridimenzionalno slikanje čeljusti ali CBCT?

CBCT (Cone beam computer tomography) je slikanje z uporabo šopastega izvora žarkov. Omogoča tridimenzionalni posnetek v obliki rezov. CBCT naprave prikažejo trodimenzionalne računalniško obdelane slike čeljusti in okolnih struktur, zato se z njimi lahko natančno določajo parametri za izdelavo implatoloških vzorcev. Slika CBCT naprava rotira okrog pacientove glave in medtem naredi ogromno različnih posnetkov, ki na koncu podajo tridimenzionalno sliko želenega področja.
 
3D SLIKANJE ČELJUSTI

CBCT naprave naredijo sliko v nekaj sekundah.

CBCT lahko uporabljamo predvsem pri načrtovanju in diagnostiki oralne kirurgije, včasih pa tudi na področju endodontije in ortodontije.

Kdaj potrebujemo CBCT?

Samo na podlagi dvodimenzionalnega digitalnega ortopantomograma in opisa težav je težko postaviti diagnozo in narediti protetični in implantološki načrt. Ortopantomogramski posnetek pokaže dvodimenzionalno vertikalno-horizontalno sliko (višina in širina), ki v današnji sodobni implantologiji za izvajanje posega ne zadošča, zato je CBCT obvezno opraviti.

Kaj nam CBCT pokaže?

Na CBCT sliki vidimo količino (višino, globino in širino alveolarnega grebena) in gostoto kosti. Vidijo se tudi vse anatomske strukture, v zgornji čeljusti maksilarni sinus in nosna votlina, v spodnji čeljusti pa mandibularni živec in njegov kanal. Vidimo lahko postavitev zob in morebitna druga patologija. 

Pregled take slike omogoča varno delo pri implantaciji in varovanje teh pomembnih anatomskih struktur.

CBCT se pri zobozdravniku ne uporablja rutinsko, ampak le ob določenih indikacijah.

Ali je CBCT škodljiv?

CBCT naprave minimalno sevajo, saj je doza, ki jo prejme pacient pri slikanju s CBCT je nižja od tiste pri slikanju s klasičnim CT, a višja od doze pri slikanju za ortopantomografski posnetek.
 

Komentarji

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.