TESNO STANJE ZOB

TESNO STANJE ZOB

Ali vaši spodnji sprednji zobje v zadnjih letih postajajo vedno bolj krivi, medtem ko so bili še do nedavnega poravnani?
Ali ste vedeli?
Tesno stanje zob je zelo pogost pojav.

Kaj je tesno stanje zob?

Mnogokrat se vzrok pripisuje izraščanjem modrostnikov, saj se tesno stanje pogosto začne pojavljati sočasno z njihovo izrastjo. Dejstvo pa je, da je nastanek tesnega stanja uvrščen v naravni proces staranja, neodvisno od izraščanja modrostnikov, saj se zobje in razmere v ustni votlini spreminjajo vse življenje.

Zobje se lahko začnejo rotirati, če ni dovolj prostora v sprednjem predelu zobnega loka. Če so prisotne diasteme oz. prazni prostori med zobmi, pa se lahko zobje postavijo v vrsto en ob drugega, ker je prisoten višek prostora. V večini primerov pa nastane tesno stanje, predvsem v predelu spodnjega sprednjega zobnega loka.

Raziskave predvidevajo, da bi brez ortodontskega zdravljenja približno dve tretjine otrok z normalnim grizom in poravnanimi zobmi razvilo nepravilnosti v področju sprednjih zob do zgodnjega adolescentnega obdobja. 

10 VZROKOV UMIKANJA DLESNI

Tesno stanje spodnji sekalcev je pogosto predvsem v odrasli dobi.

Ali ortodontsko zdravljenje preprečuje kasnejši pojav tesnega stanja?

Ortodontsko zdravljenje v obdobju najstništva ne preprečuje kasnejšega nastanka tesnega stanja sprednjih spodnjih zob. Ko se uporaba retenerjev (t.i. snemnih aparatov, ki vzdržujejo lego zob v idealni legi) po končani ortodontski obravnavi preneha, se pričnejo odvijati podobni procesi, kot pri tistih, ki se nikoli niso ortodontsko zdravili. Nekateri opazijo pospešen nastanek premikanja zob v obdobju takoj po prenehanju uporabe retenerjev. 

Tveganje za nastanek poznega tesnega stanja spodnjih sekalcev je nenapovedljivo.

Kakšni so vzroki za nastanek tesnega stanja?

Ne poznamo le enega glavnega vzroka za nastanek poznega tesnega stanja spodnjih sekalcev. Obstajata dve teoriji njegovega nastanka. Prva teorija pravi, da je vzrok pomikanje zadnjih zob naprej (proces mezializacije), druga teorija pa, da je vzrok pomikanje spodnjih sekalcev v smeri proti jeziku. Obe imata prav do neke mere.

Kaj pravi prva teorija?

Prva teorija je dolgo veljala za pravilno, po novejših študijah pa nič več, saj se je tesno stanje po odstranitvi modrostnikov še vedno pojavljajo. Tudi tisti, ki nimajo zametkov za modrostne zobe, pogosto razvijejo tesno stanje spodnjih sekalcev. Obstaja veliko različnih razlogov za odstranitev modrostnikov, vendar preventiva pred nastankom tesnega stanja ni več med njimi. Mezializacija zadnjih zob naj bi se dogajala tudi zaradi fizioloških premikov zob tekom življenja, griznih sil, mišične aktivnosti in izraščanja zob. Vse to bi lahko bili vzroki, a noben ne igra glavne vloge.

Po prvi teoriji naj bi modrostniki ob izraščanju pritiskali na zadnje zobe, ki se naj bi posledično pomikali naprej in s tem povzročali tesno stanje sprednjih zob.

Kaj pravi druga teorija?

Stabilno zobovje je lahko le v primeru, ko so sile jezika, ustnic, lic in obzobnih tkiv uravnotežene. Če je ravnotežje porušeno, se zobje premaknejo v takšno lego, ki zopet omogoča doseči ravnovesje sil ustne votline. Ko rast spodnje čeljustnice prehiti zgornjo, sile zgornjega zobnega loka in ustnice povzročijo pomikanje spodnjih sekalcev proti jeziku, kar pomeni, da imajo zobje po novem manj prostora, kjer se lahko razvrstijo in zato nastane tesno stanje. Takšna rast spodnje čeljustnice je pogosta v pozni adolescenci in se v počasnem stadiju nadaljuje v odraslo dobo. Če ortodontsko zdravljenje vsebuje širjenje zobnih lokov proti ustnicam, lahko nastane recidiv po snetju aparata. To pa se ne zgodi, če so zobje doživljenjsko retinirani z žičnatim lokom ali snemnim aparatom. Kratkotrajna retencija zob na njihovem idealnem mestu ni zadostna.

Druga teorija pa pravi, da je vzrok nastanka poznega tesnega stanja pomik spodnjih sekalcev proti jeziku.

Kakšno je zdravljenje?

Spodnje sekalce se lahko uredi   v vrsto znotraj obstoječega zobnega loka ali pa se jih vse postavi v vrsto izven trenutno formirajočega zobnega loka. Za kakšen načrt terapije se bo ortodont odločil, je odvisno od vrste ortodontske nepravilnosti pri posameznikih. Načini zdraljenj so zelo različni, eni izmed njih so na primer tudi odstranitev enega od sekalcev pri večjem tesnem stanju ali pa zmanjšanje premera kron sekalcev pri blažjem tesnem stanju. Temu sledi nošnja snemnega aparata in poravnava zob v zobnem loku. Pri blažjem tesnem stanju se zobje lahko že v pol leta postavijo v ravno linijo, čemer sledi dolgotrajna retencija pridobljenega položaja zob.

Odločitev o zdravljenju tesnega stanja spodnjih sekalcev je različna od posameznika do posameznika, odvisno od stopnje tesnega stanja in drugih vzrokov.

Komentarji

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.