PODVOJENI ZOB

PODVOJENI ZOB

Dva zoba, ki se spojita z dentinom ali celo zobno pulpo, sestavljata podvojeni zob.
Ali ste vedeli?
Poznamo dva strokovna termina, ki definirata zoba, ki sta spojena, to sta geminacija in fuzija.

Kaj pa, če prvi mlečni zob ni takšen, kot smo pričakovali?

Starši pogosto z velikim pričakovanjem čakajo na izrast prvega mlečnega zoba. Včasih se zgodi, da zobek, ki pogleda v usta ni tisto, kar so starši pričakovali. Mlečni zob, ki je na videz drugačen, pogosto vzbudi skrbi. 

Dvojni zob (geminacija in fuzija) se lahko pojavita tudi pri stalnih zobeh, čeprav veliko redkeje kot pri mlečnih.

 

Termin geminacija izhaja iz latinske besede geminus, ki pomeni dvojčka.

Kaj je geminacija?

Geminacija je pojav, ko se razvijajoči zob med razvojem razdeli v dva zoba, ki ostaneta spojena in se razvijata skupaj. 

 Ko štejemo podvojeni zob kot en zob, vidimo, da je število mlečnih zob normalno.

Kaj je fuzija?

Pojav združitve dveh razvijajočih zob in tvorbe enega zoba, imenujemo fuzija ali zlitje. Kadar štejemo zliti zob kot en zob, bo število zob v ustih manjše.

Geminacija in fuzija sta si zelo podobni, zato je ponavadi ločitev med njima možna le s štetjem zob. Geminacija in fuzija se pri mlečnih zobeh najpogosteje pojavita na zgornjih sprednjih zobeh, sicer pa se lahko pojavita tudi na spodnjih. 

Če se podvojeni zob nahaja zgoraj, je najverjetneje geminacija, če pa se pojavi spodaj, pa je najverjetneje fuzija.

Kakšne so lahko posledice dvojnih zob?

Geminacija in fuzija mlečnih zob lahko povzročita tesno stanje, atipične razmike med zobmi ali poznejše izraščanje stalnih zob.

Kako ukrepamo ob pojavu dvojnega zoba?

Če zobozdravnik odkrije podvojen zob, spremlja razvoj njegovega stalnega naslednika. Včasih je potrebna odstranitev mlečnega podvojenega zoba, da se omogoči normalna izrast stalnika. Redko se zgodi, da pod zlitim mlečnim zobom ni stalnega naslednika. Podvojeni zob ima pogosto vidno brazdo na mestu kjer sta dva zoba spojena. Takšna brazda je dovzetna za karies, saj ščetka težko doseže te predele. 

Brazdo lahko zobozdravnik zalije s kompozitnim materialom in tako prepreči nastanek kariesa. Podvojeni mlečni zob se v redkih primerih lahko tudi preoblikuje, če je estetsko zelo moteč, a je potrebno paziti na anatomijo takega zoba, da se ne poškoduje zobne pulpe, če se ta nahaja blizu površine. V takem primeru lahko zobozdravnik odstrani le malo sklenine. 

Ker pa mlečni zobje izpadejo v večini do 9. leta, pa se zaradi podvojenega zoba redko izvaja posege.

Komentarji

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.